LuWat Inregeltechniek b.v. is een onafhankelijk bedrijf welke o.a. gespecialiseerd is in het inregelen van klimaatinstallaties. Door het inregelen van nieuwe installaties op de juiste volumestromen kan voorkomen worden dat er comfortklachten ontstaan zoals droge lucht, tocht, vochtigheid en temperatuurschommelingen.

Het comfort in de werkomgeving is mede bepalend voor de arbeidsproductiviteit van de organisatie. Uit onderzoek is gebleken dat de arbeidsproductiviteit verbeterd wordt als er naar het optimale (werk)comfort wordt gestreefd. Inregelen van de volumestromen op de ontwerpwaarden is dus noodzakelijk om het gewenste comfort te realiseren. Hierbij zal het energieverbruik van de installatie aansluiten bij het ontwerp.

Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande button en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.