Co en Co2 metingen

Ventilatie meter

Een goede indicatie voor een goed of slecht binnenmilieu zijn CO2 waarden (mensen verbruiken zuurstof en produceren CO2 of kooldioxyde). De hygiƫnische grenswaarde voor CO2 concentratie in Nederland voor (basis) scholen ligt op 1200 PPM. Deze grens wordt veelvuldig overschreden, de oorzaak hiervan is vaak een slechte ventilatie.
Slechte ventilatie kan leiden tot:

Discomfort (bv. geurhinder)
Hoofdpijn, droge ogen, vermoeidheid en sufheid
Slijmvliesirritaties
Concentratieverlies

Ook in kantoorruimten is het van belang dat de grenswaarde voor CO2 concentratie niet wordt overschreden (1000 PPM).

LuWat inregeltechniek b.v. kan de CO2 waarde meten met onze gecombineerde CO/CO2 meter om vast te leggen of de waarde wordt overschreden (ook mogelijk over een langere periode). In combinatie met luchtmetingen van het ventilatiesysteem en temperatuur- en luchtvochtigheidsmetingen kan bepaald worden of de juiste ventilatievoud wordt gehaald en of de temperatuur en luchtvochtigheid aan de gewenste waarde voldoet (ook mogelijk over een langere periode mbv dataloggers)