Luchtzijdig inregelen

Voor het goed functioneren van een klimaatinstallatie is het onder andere van belang dat de luchthoeveelheden in een installatie in overeenstemming worden gebracht met de ontwerpwaarden. LuWat Inregeltechniek b.v. regelt de installatie in volgens de richtlijnen welke staan vermeld in de ISSO-publikaties 31 en 52. De installatie wordt van luchtbehandelingskast tot aan de eindgebruikers gecontroleerd op het juist functioneren. Hierbij zullen eventuele defecten en tekortkomingen aan de installatie worden opgespoord en gerapporteerd aan de opdrachtgever.
De metingen worden uitgevoerd door deskundige technici en met nauwkeurige en recent gekalibreerde meetapparatuur.

Als na het inregelen en meten van de installatie blijkt dat een luchtbehandelingskast te veel of juist te weinig lucht verplaatst kunnen wij door middel van het wijzigen van de pulleyverhouding van de ventilator de juiste luchthoeveelheid realiseren. Voorafgaand aan een eventuele vertoeropdracht zullen wij een vertoeradvies verstrekken met de juiste pulleyverhouding en juiste v-snaren waarbij rekening wordt gehouden met de maximaal toelaatbare stroom van de motor en het maximaal toelaatbare toerental van de waaier.

Van de gemeten resultaten wordt een overzichtelijke rapportage gemaakt. Klik hier voor een voorbeeld van onze standaardrapportage.