Temperatuur en Luchtvochtigheidsmetingen

Om de temperatuur- en luchtvochtigheidsproblemen in bijvoorbeeld kantoren te onderzoeken kunnen wij op diverse plaatsen dataloggers plaatsen (inblaas luchtroosters, buitenluchtaanzuig, ruimten, toevoer- en afvoerkanalen etc.) zodat over een bepaalde periode de waarden worden geregistreerd. Door de gelogde data te analyseren kunnen (meestal in combinatie met luchtmetingen) problemen achterhaald worden.

In samenwerking met de opdrachtgever kan dan gezocht worden naar een oplossing door bijvoorbeeld aanpassingen in de installatie of in de regeling.

Er kunnen ook metingen worden uitgevoerd met onze infrarood-thermometer. Hiermee kunnen nauwkeurige contactloze temperatuurmetingen worden verricht van oppervlakten op kleine en grote afstanden(bijvoorbeeld koelplafonds). Met behulp van de vochtmodule kan ook de ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid gemeten worden.