Thermografie

Infraroodthermografie is het contactloos in kaart brengen en analyseren van thermische patronen uitgestraald door de oppervlakte van een object. Met behulp van een infraroodcamera wordt de hoeveelheid uitgezonden straling per punt vastgelegd, dit wordt een thermogram genoemd. Door aan iedere hoeveelheid straling een kleurweergave toe te kennen ontstaat een visueel beeld van het thermogram .Tegelijkertijd wordt een ‘normale’ opname van het object wordt gemaakt om deze ter verduidelijking in de rapportage naast de thermografische opname te presenteren.

De thermografische inspecties bij LuWat Inregeltechniek BV worden uitgevoerd door bij het Institute of Infrared Thermography ltd ASNT Level 2 gekwalificeerde thermografen. De inspecties worden uitgevoerd met een high-end thermografische camera, door de speciale technologie en hoge resolutie van de camera kunnen zeer gedetailleerde opnamen worden gemaakt. Door het analyseren van de opnamen door de thermograaf kunnen eventuele gebreken nauwkeurig worden gelokaliseerd en kunnen aanbevelingen worden gedaan ter verbetering of oplossing.

Thermografisch onderzoek wordt steeds meer toegepast om de thermische kwaliteit van de gebouwschil te beoordelen. Vanwege de steeds strenger wordende eisen (energieprestatiecoëfficiënt) en een door de gebruikers en eigenaren gewenste comfortverbetering (vermindering tocht, verbetering van de luchtdichtheid) is controle op de isolatiekwaliteit en luchtdichtheid van de gebouwschil steeds vaker noodzakelijk. Met de thermografische camera kunnen luchtlekken worden vastgelegd. Aan de binnenzijde is infiltratie van koude buitenlucht zichtbaar en aan de buitenzijde exfiltratie van warme lucht van binnen. Om het effect te versterken kan het thermografisch onderzoek in combinatie met een Blowerdoor-test worden uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat er een temperatuursverschil (ΔT van ten minste 10°C) is tussen binnen en buiten om een gevel nauwkeurig te kunnen beoordelen.
Ook voor het controleren van vloerverwarmingssystemen kan thermografie worden toegepast:

  • Het lokaliseren van lekkages in het systeem.
  • Het controleren van de warmteverdeling over de groepen.
  • De juiste werking van het systeem vastleggen.
  • Het vastleggen van de leidingloop om bijvoorbeeld te bepalen waar in de vloer geboord kan worden. De leidingloop wordt met onze camera zeer gedetailleerd vastgelegd zodat de leidingloop nauwkeurig kan worden bepaald.
Een andere applicatie is het controleren van de kwaliteit van klimaatsystemen in gebouwen:

  • Doorstroming koelplafonds, slechte werking door bv een verstopping of onderbreking wordt direct zichtbaar met een thermografische inspectie.
  • Doorstroming stralingspanelen
  • Vastleggen temperaturen in tapwatersystemen t.b.v. legionellabestrijding.
  • Controleren isolatie van leidingen en luchtbehandelingssystemen.

Alle bevindingen van de thermografische inspectie worden in een duidelijk thermografisch rapport vastgelegd. Op basis van deze rapportage kan actie ondernomen worden om problemen en knelpunten op te lossen.