Trouble shooten

Bij installaties met klachten kunnen wij onderzoek verrichten om zodoende de oorzaak van de problemen te achterhalen. Hierbij kunnen, afhankelijk van de aard van de klachten, diverse metingen worden uitgevoerd waaronder:

  • Verloop statische druk in de kanalen om ongewenste weerstanden te achterhalen.
  • Luchthoeveelheidsmetingen in kanalen en uit roosters om te bepalen of de gewenste ventilatievoud gehaald wordt.
  • Onderzoek uitblaaspatronen met behulp van rookproeven.
  • Ongewenste luchtstromingen meten met behulp van een thermische luchtsnelheidsmeter of met rookpatronen.
  • Temperatuur- en luchtvochtigheidmetingen.

Met de gemeten resultaten wordt een duidelijke rapportage opgezet met aanbevelingen en mogelijke oplossingen van de klachten.