Waterzijdig inregelen


Het inregelen van een verwarmings- of koelinstallatie is van groot belang.
Als een installatie niet goed of geheel niet ingeregeld wordt heeft dit de volgende nadelige gevolgen:

  • Het gewenste thermisch comfort wordt niet gehaald
  • Het energieverbruik is te hoog
  • De installatie functioneert niet volgens het gewenste ontwerp.

LuWat Inregeltechniek b.v. regelt de installatie in volgens de richtlijnen welke vermeld staan in de ISSO-publikatie 31.

Inregelafsluiters worden ingesteld op de ontwerpwaarden en geborgd in de ingestelde stand, pompen worden afgesteld in de meest energiezuinige stand, voetventielen of instelbare radiatorkranen worden ingesteld aan de hand van een leidingnetberekening.

De metingen worden uitgevoerd door deskundige technici en met nauwkeurige en recent gekalibreerde meetapparatuur.

Van de gemeten resultaten wordt een overzichtelijke rapportage gemaakt. Klik hier voor een voorbeeld van onze standaard rapportage.