Werkzaamheden

Het comfort in de werkomgeving is mede bepalend voor de arbeidsproductiviteit van de organisatie. Uit onderzoek is gebleken dat de arbeidsproductiviteit verbeterd wordt als er naar het optimale (werk)comfort wordt gestreefd. Inregelen van de volumestromen op de ontwerpwaarden is dus noodzakelijk om het gewenste comfort te realiseren. Hierbij zal het energieverbruik van de installatie aansluiten bij het ontwerp.

Tijdens de inregeling zal er ook een installatiecontrole plaatsvinden welke ervoor zorgt dat de installatie met de daarbij behorende regelcomponenten juist is geïnstalleerd en zal werken volgens het ontwerp.

In bestaande gebouwen met ingeregelde installaties is het wel mogelijk dat er in de loop der tijd klachten ontstaan. De oorzaak hiervan kan zijn dat er bouwkundige aanpassingen zijn geweest of dat er andere gebruikersfuncties voor bepaalde ruimten zijn ontstaan. Door middel van trouble-shooting kan LuWat Inregeltechniek b.v. de oorzaak van deze klachten achterhalen. Wij kunnen u dan ook aanbevelingen en advies aandragen voor eventuele verbetering.

De metingen en beproevingen worden door ons uitgevoerd volgens de procedures zoals omschreven in ISSO-publicatie 31 (Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties) en ISSO-publicatie 52 (Luchtzijdig inregelen van klimaatinstallaties)

De werkzaamheden welke u door LuWat Inregeltechniek b.v. kunt laten uitvoeren zijn: